• We're open 7 Days a week: 9am to 5pm

  • Give Us A Call Today! (520)298-3303

Fruit Trees

Angel Red Pomegranate for sale at Harlow Gardens Tucson.

Angel Red Pomegranate

Anna Apple for sale at Harlow Gardens Tucson.

Anna Apple

Dummy Image

Arizona Sweet Orange

Dummy Image

Asian Pear

Dummy Image

Bearss Lime

Dummy Image

Black Mission Fig

Dummy Image

Bonanza Peach

Dummy Image

Bradford Pear

Dummy Image

Brazilian Pepper Tree

Dummy Image

Brown Turkey Fig

Dummy Image

Burgundy Plum

Dummy Image

Cara Cara orange

Dummy Image

Chocolate Persimmon

Dummy Image

Clementine Mandarin

Dummy Image

Dancy Mandarin

Dummy Image

Desert Delight Nectarine

Dummy Image

Donut Peach

Dummy Image

Dwarf Arizona Sweet

Dummy Image

Dwarf Bearss Lime

Dummy Image

Dwarf Clementine Mandarin

Dummy Image

Dwarf Lisbon Lemon

Dummy Image

Dwarf Mandarin

Dummy Image

Dwarf Mexican Lime

Dummy Image

Dwarf Navel Orange

Dummy Image

Dwarf Pomegranate

Dummy Image

Dwarf Thornless Mexican Lime

Dummy Image

Dwarf Valencia Orange

Dummy Image

Earligrande Peach

Dummy Image

Einshemer Apple

Dummy Image

Eureka Lemon

Dummy Image

Eva’s Pride Peach

Dummy Image

Ever-Sweet Pomegranate

Dummy Image

Evergreen Pear

Dummy Image

Fairchild Tangerine

Dummy Image

Flame Red Grapefruit

Dummy Image

Flavor Delight Aprium

Dummy Image

Flordaprince Peach

Dummy Image

Flowering Plum

Dummy Image

Fukushu Kumquat

Dummy Image

Gold Kist Apricot

Dummy Image

Gold Nugget Tangerine

Dummy Image

Izu Persimmon

Dummy Image

Japanese Blueberry

Dummy Image

Kadota Fig

Dummy Image

Kaffir Lime

Dummy Image

Katy Apricot

Dummy Image

Kinnow Mandarin

Dummy Image

Kumquat Meiwa

Dummy Image

Kumquat Nagami

Dummy Image

Limequat